کاشت ریش و سیبیل – Adem&Havva Clinic | Hair Transplant | Hair transplan in turkey

کاشت ریشکاشت ریش جهت رسیدن به نتایج عالی به تیمی قوی شامل متخصص و دستیاران کار ازموده نیازمند است به این دلیل که عملی حساس می باشد.قبل از انجام عمل کاشت مو متخصص یک سری اعمال و ازمایش ها را جهت بهبود روند درمان انجام می دهد برای مثال ارزیابی منطقه ای اهدا کننده فولیکول مو و گاها منطقه سینه زیرا که در بعضی بیماران منطقه اهدا کننده سینه می باشد.متخصص قبل از عمل از بیمار عکسی تهیه می کند و میزان فولیکول هایی که بیمار به ان نیاز دارد را تخمین می زند و همچنین نتایج عمل را بیمار نشان می دهد


: مراحل انجام کاشت ریش و سیبیل به روش اف یو ای

انتخاب منطقه اهدا کننده فولیکول های مویی که باید شامل میزان کافی فولیکول مو سالم باشد -

ابتدا منطقه اهدا کننده بی حس می شود برای انجام عمل برداشتن فولیکول های مویی یکی پس از دیگری و ان ها را در مایعی با میزان دمای مناسب قرار می دهند -

فولیکول ها بسیار دقیق در منطقه دریافت قرار می گیرند و جهت طبیعی به نظر آمدن در جهت و زاویه درست قرار داده می شوند -

نتایج قابل انتظار در کاشت ریش و سیبیل به روش اف یو ای -


:در کاشت ریش و سیبیل به روش اف یو ای هیچ اسکار و دفرمیتی در صورت و سر بیمار به جای نمی ماند و تقریبا تمام عمل بدون درد انجام می پذیرد

تفاوت به صورت کاملا واضح درست پس از جراحی قابل مشاهده می باشد.جایی که مو کاشته شده ظاهر و تراکمی کاملا طبیعی دارد.

فارسی