Saç Ekimi

KULLANILAN SAÇ EKİM TEKNİKLERİ

  1. a) FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu)

  2. Saç Ekimine Hazırlık

Bu safha saçların toplanacağı alanın dezenfekte edilmesini ve anestezi uygulamasının yapılmasını ifade etmektedir. Bu bölüm saç ekimi işleminin öncesine ait  bir uygulama olsa da tüm operasyonun konforunu belirleyen bir aşama olmaktadır. Anestezi (lokal)özel iğneler veya aparatlar yardımıyla yapılan bir işlemdir.

  1. Saç Köklerinin Toplanması-Ayrıştırılması

Saç-sakal-kaş ekiminde anestezi işlemi aşamasından sonra yapılacak olan işlem mikro motor isimli düşük devir ile dönen silindir yapıda iğnelerle saç köklerinin deri yapısından ayrıştırılmasıdır. Bu bölümde saç ekiminin başarısına etki edecek faktör saç köklerinin toplanmasında izlenecek yoldur. Bu da demek oluyor ki saçın alındığı bölgede doğallığı belirleyecek nokta toplanan saç köklerinin anlaşılmamasıdır. Bunun için ense bölgesinden eşit ve göze batmayacak bir dağılımla saç kökleri ayrıştırılmalıdır.

  1. Kanalların Açılması

Kanalların açılması saç yapısındaki doğal görünümü sağlayan en önemli aşamadır.  Ekilecek saçların sıklığı yanında, kanalların  açı ve yönlerinin doğru olması doğallığı etkileyen en önemli nedenlerdir. Açı derken, saçın deriye olan dikey açısıdır ve yaklaşık 40-45 derecedir. Yön ile anlatılmak istenen, saçların doğuştan gelen doğal (taranma) yönüdür. En doğal sonuçlar  bu iki noktaya uyarak açılan kanallar sayesinde ortaya çıkacaktır.

  1. Saç Köklerinin Ekilmesi-Yerleştirilmesi

Bir önceki aşamada açılan kanallara topladığımız saç köklerinin yerleştirilmesi ile saç ekimi işlemi sonlandırılır. Bu bölümde saç köklerine mümkün olduğu kadar az temasta bulunarak kök dokusunun zarara uğraması önlenmelidir. Kökler tiplerine göre ayrılarak uygun bölüme uygun kökler yerleştirilmelidir.

b)DHI Tekniği (Direct Hair Implantation):

FUE tekniğinden farklı olarak DHI tekniği; donör alandan alınan saç greftleri ekilecek alana, özel kalem (implanter ya da Choi iğnesi) ile kanal açılmadan ekilmesi şeklinde iki aşamanın tek seferde gerçekleştiği bir yöntem olarak tanımlanabilir. Choi iğnesi, şekil olarak çok ince, silindir yapıda ve keskin bir uca sahiptir. Choi iğnesi bir kanal şeklindedir ve saçlar bu kanal boyunca ilerletilerek iğneye yerleştirilebilmektedir. DHI uygulamasının diğer adının Choi metodu olarak anılmasının nedeni de bu iğnenin özelliğindendir.

  1. Choi kalemi ile gerçekleştirilen bir saç ekim operasyonunda toplanan saç greftleri kalemin içine tek tek yerleştirilir.

Bu aşamada yerleştirme uygulaması çok dikkatli ve özen gösterilerek yapılmalıdır. Yerleştirme işlemini yapan teknikerler her bir saç kökünü yerleştirdikten sonra ekimi gerçekleştiren uzmana bu saç köklerini ekim için verir.

  1. Ekimi yapan uzman saç köklerini en uygun açı olan 40-45 derecelik açılarla uygun alana tarama yönüne uyacak şekilde eker. Ekim öncesi saçların gösterdiği yön uygun tarama yönüdür.
  2. Choi kalemine yerleştirilmiş greftlerin açı ve yönleri doğru belirlenip iğnenin itme özelliği ile ekimi gerçekleştirilir.

İşlem esnasında 2 ila 6 arasında Choi kalemi ve beraberinde ortalama 15-16 choi kalem ucu kullanılır. Kişinin saç kökü ve kalınlık yapısına göre kalemlerin uçları farklı ölçülerde olabilir.

c)Safir uç FUE :

Safir gibi çok değerli bir madenden üretilen uçlar ile gerçekleştirilen FUE, saç ekiminin kanal açma aşamasında metal slit (kesici) yerine özel safir uç kullanılmasını ifade etmektedir. Aslında safir uç ile yapılan FUE bir teknik değil, FUE yönteminde geliştirilen bir yeniliktir. Saç köklerinin yerleştirileceği alanda daha küçük mikro kanallar açarak, minimal kabuklanma oluşumu ve iyileşme sürecini  hızlandırmak için tasarlanmıştır.

Safir ucun kullanıldığı FUE yönteminde saç kökleri, lokal anestezi altında mikro motor ile, çapları 0,6 – 0,7 – 0,8 mm arasında değişiklik gösteren mikro uçlar kullanılarak kökler halinde birer birer donör bölgeden toplanır. Toplanan bu saçlar safir uç ile açılacak kanallara ekilmelidir. Saçın doğallığını önemli derecede etkileyen açı, yön ve sıklık konularını direk olarak etkilemektedir. Bu nedenle operasyonun başarısındaki en önemli aşama kanalların açılma aşamasıdır.

1,0 -1,3 – 1,5 mm arasında güçlü, pürüzsüz, keskin ve safir uçlar ile açılan küçük kanalların saç kökü boyutunda olması, açılan kanal sayısının artmasına ve saç köklerinin birbirine daha yakın yerleştirilmesine imkan sağlamaktadır.

Dikkat !!!

Saç ekimi yapan merkezlerin bir kısmı ön saç hattına ekim yaptırmaya gelen hastalarına, cm² de 65-75 kök yerleştirebileceklerini ve bu yolla daha doğal bir görünüm elde edebilecekleri iddiasında bulunmaktadırlar. Bu sıklıkta saç ekimi safir uçta yada normal FUE tekniği kullanılarak mümkün değildir. Nedeni saçlara verilmesi gereken açının ve yönün doğallığıdır.  65-75 saç kökü ekilmeye çalışıldığında bu saçları doğal açı ve yön ile ekmeleri imkansızlaşacaktır.